ฟังเพลงเพื่อชีวิต : จั๊กจั่น - มงคล อุทก

 

 

ฟังเพลงเพื่อชีวิต : อัศจรรย์ - มงคล อุทก

 

 

edit @ 17 Aug 2014 16:19:13 by SongForLife

ฟังเพลงเพื่อชีวิต : อาลัยแม่เรวา - มงคล อุทก

 

 

เนื้อเพลง : อาลัยแม่เรวา - มงคล อุทก
อาลัยแม่เรวา อำลาป่าแม่วงศ์
ก็อก ก็อก กระโต้งโฮง ไม่ร่อนลงแล้วยูงรำแพน
ลาแก่งลานนกยูง เขื่อนสูงจะมาแทน
โมโกจูเขาหวงแหน ดินแดนแห่งเพชรพระอุมา
น้ำตกแม่กระสา หลั่งน้ำตากับแม่กี
น้ำตกแม่เรวา กำลังจะมาทวงคืนปฐพี
น้ำตกแม่กระสา หลั่งน้ำตากับแม่กี
น้ำตกแม่เรวา กำลังจะมาทวงคืนปฐพี
ลาแก่งลานนกยูง เขื่อนสูงจะมาแทน
โมโกจูเขาหวงแหน ดินแดนแห่งเพชรพระอุมา
 อาลัยแม่เรวา อำลาป่าแม่วงศ์
ก็อก ก็อก กระโต้งโฮง ไม่ร่อนลงแล้วยูงรำแพน
น้ำตกแม่กระสา หลั่งน้ำตากับแม่กี
น้ำตกแม่เรวากำลังจะมาทวงคืนปฐพี

edit @ 17 Aug 2014 16:18:03 by SongForLife

ฟังเพลงเพื่อชีวิต : หอมแผ่นดิน - มงคล อุทก

 

edit @ 17 Aug 2014 16:16:47 by SongForLife